Får endast användas av LRF Mjölk. Foto: Linda Engström

Rapporter och analyser

LRF Mjölk publicerar regelbundet analyser av marknadsutvecklingen och tar fram rapporter som belyser mejerimarknad, mjölkekonomi och den svenska mjölkproduktionens struktur. Kunskapsbrevet Mjölk Special presenterar aktuella ämnen inom området mjölkkvalitet och nutrition.