lägga till kommentarer i pdf Några nyheter i senaste numret från juni 2015:

ventilationsrör till köksfläkt köksö Det danska grisköttet tappar marknadsandelar i Sverige

fordrans uppkomst företagsrekonstruktion Danmark tappar marknadsandelar i Sverige i snabb takt medan Tyskland allt mer framträder som den dominerande importören av griskött till Sverige. Under föregående år vid samma period hade Danmark motsvarande 35 procent av den svenska importmarknaden, nu är andelen endast 27 procent. En starkt bidragande orsak till utvecklingen är den danska dominansen av företrädesvis fläskfilé, som har minskat med 13 procent mot samma period föregående år. Samtidigt ökar konsumtionen av svenskproducerat griskött trots en konsumtionsminskning av köttkategorin överlag vilket vittar om ett starkare förtroende för det svenska grisköttet.

recept på drinkar med rom vit Kraftig marginalförbättring inom lamm och nötköttsproduktionen

kompanigatan 3 jönköping Rekordhög betalning för lamm-respektive nötkött kombinerat med lägre foderpriser innebär kraftiga marginalförstärkningar för de båda köttslagen under det inledande kvartalet i förhållande till föregående år. Medan konsumtionssiffrorna för nötkött är svagt nedåtgående visar konsumtionen av lammkött en kraftig tillväxt. Till viss del fångas den upp av ökad svensk lammköttsproduktion men huvudsakligen tillgodoses marknaden av större importvolymer från Nya Zeeland som fortsätter att vinna marknadsandelar i Sverige.

havreflarnstårta med grädde Ladda ner hela rapporten via länken nedan.

Senaste numret av Ekonomi och Marknad: