Medlem och organisation

egna hamburgare utan ägg En omfattande informations- och utbildningsverksamhet i EU-frågor gemomförs inför medlemskapsomröstningen. Studiecirkeln ”Bondeliv i förändring” som fokuserar på utvecklingen av landsbygden lanseras.

köttsoppa per morberg Det kvinnliga nätverket Emilia byter namn till LRF Kvinnor. LRF blir en av huvudsponsorerna för Kvinnor Kan i Östersund.

kassan stämmer inte Arbetet med ett miljö- och kvalitetssäkringsprogram för enskilda gårdar startas under 1994.

aldrig så ensam lyrics Kommungrupperna engagerar sig i arbetet med det lokala Agenda 21 som antogs på Riokonferensen 1992.

bron säsong 4 svt I samarbete med LRF Konsult, Föreningsbanken, Företagarna och NUTEK publiceras den första företagsbarometern som sedermera ersätts av Lantbruksbarometern.

alfred nobels allé 7 huddinge Beslut fattas om att genomföra en omfattande ombyggnad av fastigheten Klara Östra (Bondtolvan).

utvidgade reparationsbegreppet nyttjanderättshavare Riksförbundsstämman tidigareläggs med ca 2 veckor till månadsskiftet maj-juni.

Politik och samhälle

förstår du spanska LRF deltar aktivt i förhandlingarna om ett EU-medlemskap med fakta och synpunkter på olika förhandlingsfrågor. LRF deltar aktivt i EU-kampanjen på ja-sidan i enlighet med det första stämmobeslutet 1990.

aluminium basebollträ stadium Vid riksdagsvalet ersätts den borgerliga regeringen av en socialdemokratisk minoritetsregering. Margareta Winberg blir jordbruksminister och Sture Åström blir beryktad statssekreterare som jordbruksministern så småningom ser sig föranlåten att byta ut.

staket på engelska Regeringen utnyttjar inte EU-medlemskapets fördelar fullt ut och låter genom specialskatter bönderna finansiera den del av medlemsavgiften som återförs till jordbruket.

lite tjock i halsen träna Uruguay-rundan inom Gatt avslutas och efterhand genomförs åtagandena på jordbrukssidan. Gatt omvandlas till World Trade Organisation (WTO).

prisbelönta filmer netflix Djurskyddslagstiftningen skärps med bland annat ökade krav inom grisproduktionen.

vad är keltiska korset LRF träffar en uppgörelse med Naturvårdsverket och Vatten- och Avloppsföreningen om hanteringen av slam på åkermark.

Affärsverksamhet

dr heitzinger ehrwald öffnungszeiten Måltidens hus i Grythyttan med högskola för restaurangutbildning invigs. Bakom står LRF och Carl-Jan Granqvist. Huset är delvis den svenska paviljongen från Sevillautställningen.

klösters gmbh kempen Större delen av LRFs skogsinnehav i LRF Skog AB säljs till enskilda personer.

sensia företagshälsovård ab växjö Lantbrukets Utredningsinstitut lägger ner sin utredande verksamhet och inriktar sig i stället på marknadsundersökningar. Namnet ändras till Lantbrukets Undersökningsinstitut.

vera efron såld bokrecension Lantbrukarnas Trygghetspaket upphör och från 1 januari 1995 får man själv teckna de försäkringar som ersätter trygghetspaketet. En kampanj genomförs och antalet försäkrade fördubblas. Närmare en miljard kronor överförs från Jordbruksverket till LRF för att trygga kvarstående åtaganden i Trygghetspaketet.

mariestad alkoholfri öl kcal Författare: Jan de Woul